CQ-Shop – introducing the project

I’m about to start my final year at university, which will involve many activities related to obtaining my master degree. One of them is writing my master’s thesis, which is one of the biggest and the most time-consuming challenges. It’s a process that consists of writing the thesis and developing a project.  I’m going to write a series of posts that will show you how the project is evolving.

Continue Reading

Planning vol. 2

This post is divided into two main parts. The technical part will be connected with adding custom headers passed to an authentication endpoint. In the second part, I’m going to describe plans for next few weeks.

Continue Reading

Shopping time – Bootique

The last few days have been very productive. I have written demo endpoint which is able to return information whether a user should be logged in or not. In this application, I used the tool I met on the last Polish Java User Group meetup – Bootique. I’m going to describe it in the first part of this article. In the second, I’ll show you changes I made in the proxy application. There are a lot of new features.

Continue Reading

Cleaning

Recently I spent some time thinking about the Aksesi project. I have made some decisions that I’m going to cover in the next post. The very first thing on my list was to remove all of the TODOs from the code and refactor awful parts. In this post, I’m going to show you what I’ve changed in last few days.

Continue Reading

Podsumowanie projektu inżynierskiego – architektura mikroserwisowa

Od kliku miesięcy projekt inżynierski zajmował 90% czasu, który mogłem poświęcić na programowanie po godzinach. Oficjalnie projekt nosił nazwę „Architektura mikroserwisowa na przykładzie aplikacji do komunikacji”. Na początku nieco obawiałem się podejmować problem (czyt. mikroserwisy), który znałem tylko teoretycznie, ale po pewnym czasie przekonałem się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Wykonane odpowiednio wcześnie planowanie oraz wczesne rozpoczęcie projektu pozwoliło mi na zrealizowanie go z dużym zapasem czasowym. Cały proces rozwijania architektury był bardzo przyjemny, ponieważ połączyłem zagadnienie, które interesuje mnie od dłuższego czasu z wizją, że zdobytą wiedzę będę mógł wykorzystać poza murami uczelni. Sytuacja win-win.

Continue Reading

Szybka akcja #1 – Play Framework

Jesteśmy obecnie w trakcie okresu w roku, w którym poziom naszej motywacji sięga najwyższych wartości. Jednym z moich postanowień na rok 2017 jest zaoszczędzenie pewnej sumy pieniędzy. W związku z tym stwierdziłem, że potrzebuję w jakiś sensowny sposób mieć wgląd w swoje wydatki, aby móc je stale kontrolować, analizować i na bieżąco korygować. W ten sposób powstał pomysł na napisanie aplikacji, która będzie zaspokajała podstawowe potrzeby w tym temacie.

Continue Reading

Konwersja obiektów z użyciem ConversionService

Projekt, nad którym obecnie pracuję, to system aplikacji mikroserwisowych komunikujących się za pomocą protokołu HTTP. Ze względu na ograniczone konteksty używanej domeny poszczególne aplikacje nie mają pełnej wiedzy o encjach – po prostu nie ma takiej potrzeby. Niestety „odchudzenie” encji w pewnych częściach systemu powoduje konieczność ich konwertowania i uzupełniania o dodatkowe dane podczas komunikacji. W celu enkapsulacji logiki konwersji tworzyłem kolejne konwertery, które z czasem zaczęły być uciążliwe i niepraktyczne w zastosowaniu.

Continue Reading

Pekaton – 24-godzinny hackaton

Pekaton to 24-godzinny hackaton, który został organizowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Maraton rozpoczął się 4 czerwca o godzinie 10:00 a zakończył się 24 godziny później. Do rywalizacji stanęło 12 drużyn.

Po wielu perturbacjach wystartowaliśmy w 3 osobowej drużynie o nazwie „Spring is coming”. Gwoli ścisłości – nikt z nas nie ogląda GoT, taki luźny pomysł. Przez pewien czas miałem pewne wątpliwości czy będziemy w stanie konkurować z drużynami, które mają po czterech członków. Na szczęście wszystkie obawy okazały się bezpodstawne.

Continue Reading

Zdalne debugowanie aplikacji uruchomionych w kontenerze Tomcat

Istnieje wiele różnych technik debugowania. Jedną z najlepszych i najwygodniejszych jest debugowanie za pomocą narzędzi, które pozwalają nam zatrzymywać wykonywanie aplikacji w wyznaczonych miejscach (breakpoint).

Realizacja jednego z projektów nasunęła pytanie:  w jaki sposób debugować aplikację napisaną w Javie przy użyciu Springa, która jest uruchamiana za pomocą Mavena we wbudowanym kontenerze Tomcat, używając narzędzi dostępnych z poziomu IntelliJ?

Continue Reading