Developing IntelliJ Plugins – build tools

This post is the second part of the series dedicated to developing plugins for IntelliJ IDEA. Its main topic is a workflow for developing two interdependent plugins. Everything described here assumes that you have configured the workspace using the intellij-gradle-plugin.

Continue Reading

Work like a professional

At the beginning of this week, I took part in the lecture about fast coding with IntelliJ. Its main goal was to show participants that they can speed up development with tools which are available in IntelliJ IDEA. This event inspired me to write a post about my experience with working with different IDEs, especially IntelliJ.

Continue Reading

Zdalne debugowanie aplikacji uruchomionych w kontenerze Tomcat

Istnieje wiele różnych technik debugowania. Jedną z najlepszych i najwygodniejszych jest debugowanie za pomocą narzędzi, które pozwalają nam zatrzymywać wykonywanie aplikacji w wyznaczonych miejscach (breakpoint).

Realizacja jednego z projektów nasunęła pytanie:  w jaki sposób debugować aplikację napisaną w Javie przy użyciu Springa, która jest uruchamiana za pomocą Mavena we wbudowanym kontenerze Tomcat, używając narzędzi dostępnych z poziomu IntelliJ?

Continue Reading