CQ-Shop – Event Storming

Event Storming is a term that receives more attention every day. In this post, I’m describing what Event Storming is, how I tried it and how you can benefit from using this technique. Although it is not a new thing (introduced it in 2013), I haven’t met it in the corporate world.

Continue Reading

Live templates in JetBrains products

“Live Templates” is one of many features that JetBrains software comes with. It is common that developers need to repeat certain lines of code over and over again. When you are fed up with writing the same piece of code every time you need it, then you start looking for it in the sources to simply copy and paste it. Not only is this very time-consuming, but also frustrating. It is easy to imagine that you need to repeatedly use Ctrl + C and Ctrl + V when in a hurry, and using a mouse to select a text makes it even harder. In such cases, live templates can save your time.

Continue Reading

Do you really know how to use GitHub?

Almost all of us use GitHub on a daily basis. We usually work with it in two ways. Firstly, as a version control system which helps us to develop applications. Secondly, as a library of projects written by other programmers. Sometimes we use their code in our applications. Today I want to show you that GitHub is a multidimensional tool and can be used for things not necessarily connected with coding.

Continue Reading

Work like a professional

At the beginning of this week, I took part in the lecture about fast coding with IntelliJ. Its main goal was to show participants that they can speed up development with tools which are available in IntelliJ IDEA. This event inspired me to write a post about my experience with working with different IDEs, especially IntelliJ.

Continue Reading

Zdalne debugowanie aplikacji uruchomionych w kontenerze Tomcat

Istnieje wiele różnych technik debugowania. Jedną z najlepszych i najwygodniejszych jest debugowanie za pomocą narzędzi, które pozwalają nam zatrzymywać wykonywanie aplikacji w wyznaczonych miejscach (breakpoint).

Realizacja jednego z projektów nasunęła pytanie:  w jaki sposób debugować aplikację napisaną w Javie przy użyciu Springa, która jest uruchamiana za pomocą Mavena we wbudowanym kontenerze Tomcat, używając narzędzi dostępnych z poziomu IntelliJ?

Continue Reading

Git – ignorowanie zmian plików z repozytorium

Ktoś kiedyś dodał plik z logami do repozytorium. Polecenie git status  wyświetla całą listę zmian – głównie logi. Rozwiązaniem jest ich ignorowanie czyli dodanie folderu
z logami do .gitignore . Dodajemy, ale po sprawdzeniu statusu indexu i możemy być lekko zaskoczeni – zmiany są nadal widoczne. Zastanówmy się jak możemy takie zmiany ignorować.

Continue Reading

Live templates w oprogramowaniu firmy JetBrains

Jednym z wielu rozszerzeń, jakie dostarcza nam firma JetBrains w swoim oprogramowaniu są „live templates” czyli nic innego jak szablony. Bardzo często zdarza się, że powtarzamy dosłownie kilka linii kodu. Ciągłe kopiowanie bywa nie tylko czasochłonne, ale także i frustrujące. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy bardzo się spieszymy i musimy co chwilę używać skrótów klawiszowych Ctrl + C , Ctrl + V . Sprawa jest dodatkowo trudniejsza jeżeli tekst musimy zaznaczać za pomocą myszki. W takich, jak i wielu innych sytuacjach z pomocą przychodzą nam szablony. Definiując szablon możemy zaprojektować co ma zawierać, jakimi danymi ma być uzupełniany oraz jaką kombinacją klawiszy będziemy mogli wstawić do w kodzie. Dodatkowo mamy możliwość ustawienia zakresu działania danego szablonu na podstawie np. typu pliku, nad którym pracujemy.

Continue Reading