Konwersja obiektów z użyciem ConversionService

Projekt, nad którym obecnie pracuję, to system aplikacji mikroserwisowych komunikujących się za pomocą protokołu HTTP. Ze względu na ograniczone konteksty używanej domeny poszczególne aplikacje nie mają pełnej wiedzy o encjach – po prostu nie ma takiej potrzeby. Niestety „odchudzenie” encji w pewnych częściach systemu powoduje konieczność ich konwertowania i uzupełniania o dodatkowe dane podczas komunikacji. W celu enkapsulacji logiki konwersji tworzyłem kolejne konwertery, które z czasem zaczęły być uciążliwe i niepraktyczne w zastosowaniu.

Continue Reading